mandag 10. desember 2012

DOHA - BORTKASTET TID?

Doha møtet er endelig i mål. Tydeligvis med mange dramatisk og krevende møter for å komme frem til en avtale om videreføring av Kyoto avtalen. Vår egen statsminister har på sosiale medier takket Bård Vegar Solhjell for innsatsen for dette viktige arbeidet. Men er dette egentlig så riktig og viktig som vi vil ha det til?

Det er svært sjelden det forekommer noen interessante refleksjoner rundt slike "politiske show" som vi her er vitne til. La oss ta en titt på de harde realitetene;
 • Avtalen støttes av EU, Sveits, Norge og Australia. Disse landene står for rundt 15% av de samlede CO2 utslippene => 85% står utenfor og vil ikke forplikte seg.
 • De samme landene har i perioden bak oss økt sine utslipp. For å få en oversikt over komplett CO2 fotavtrykk må man legge til grunn hele bildet, dvs landets utslipp + utslipp som følge av import av produkter produsert i andre land => CO2 gjennom det totale forbruket/konsum av alle aktiviteter.Ta en titt på http://www.globalcarbonproject.org/ og se de datene som ligger der, og det er lett å finne ut hva som er de harde fakta.
 • Det åpnes 2 kullkraftverk i uken i verden - mesteparten i India og Kina selvsagt.
 • Det er nesten 2 milliarder mennesker som fremdeles ikke er koblet til strømnettet
 • Nesten 70% av all elektrisitet produseres av kullkraftverk.
 • Nesten 1 mrd husholdninger vil innta "middelklassen" i årene fremover, med ditto stort behov for energi
Dessverre så øke utslippene til tross for alle avtalene og politiske diskusjoner. Har lest oppsummeringen av http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/Energy/Chapters_Home.en.html rapporten, uten å bli noe særlig klokere. Mulig jeg må pine meg igjennom denne enorme rapporten for å finne detaljene. Jeg ser dog ingen klar logisk vei ut av den sterke avhengighet verden har til fossile energikilder. Det må helt ny tenkning og forskning til!

Kanskje angriper vi problemet feil? Hele strategien for å få bukt med klimaproblemet (som forøvrig på langt nær er den viktigste problemstillingen verden må løse, det er minst 10 som er enda viktigere), er basert på en strategi som sier at vi må slippe ut mindre. Hvis vi ikke gjør det, så er jo denne strategien helt nytteløst. Hva med en motsatt strategi, der vi fortsatt kan øke utslippene uten at dette påvirker miljøet? En slik strategi krever økt innsats og forskning på "geo engineering" for å se om det er mulig å finne tekniske løsninger for å håndtere en slik tilnærming. Geo engineering jobber med flere tekniske hypoteser for å løse problemet;
 • Slippe ut CO2 i verdensrommet over polområdene
 • Paneler i verdensrommet for å reflektere 1-3% av solstålene
 • "Gjødsling" av store havområder for å fange CO2 som så synker til havbunnen
 • Små saltvannspartikler i atmosfæren som reflekterer solstråler tilbake
 • etc
Webstedet http://www.geoengineeringwatch.org/ er en god start hvis du vil sette deg mere inn i denne interessante problemstillingen.

 

lørdag 29. september 2012

EURO KRISEN - HVA BLIR DET NESTE?

Europa sliter med mange problemstillinger;

 • høy arbeidsløshet (veldig høy i Spania, Hellas osv), i noen land snakker vi om en tapt ungdomsgenerasjon uten arbeidserfaring
 • store banker har underdekking på kapital, flere banker feiler i stress testen som sentralbaken gjør
 • lav vekstrate, i noen tilfeller er den negativ
 • demografiske problemsttillinger og store pensjonsnist kull i de nærmeste årene.
 • euroen står i fare for å kollapse

Dette høres veldig deprimerende ut, ikke sant? Det er nesten så man får lyst til å dra dyna over hodet og lukke begge øynene. 

Noen av problemstillingene kan man gjøre noe med mens det er svært vanskelig å få bukt med andre. Europas demografi er jo ett interessant faktum som dessverre bremser mye av utviklingen. Fruktbarhetstallene er ca 1,5 barn per kvinne, mens det er nødvendig med 2,1 barn per kvinne for at befolkningen skal øke. Befolkningen (med unntak av eventuell invandring) vil derfor synke i årene som kommer i tillegg til at vi får en større andel eldre. Det kommer selvsagt til å påvirke etterspørselen etter varer og tjenester i en negativ retning. Kanskje hadde det vært noe for flere EU land å kopiere de norske fødselsordningene? Den norske stat, gjennom den gode fødselspermisjonsordningen, gjør at vi ligger på toppen i Europa når det gjelder produksjon av barn per kvinne. Rent finansielt betraktet så investerer staten i fremtidige skattebetalere der inntjeningen langt overgår de kortsiktige kostnadene knyttet til permisjonsordningen. Mao - rett og slett en god avkastning!

EU landene har nå tatt tak i behovet for sterkere virkemidler knyttet til bedre oppfølning av bankene, oppkjøp av obligasjonsgjeld fra vanskligstilte land, inngjæring av retailbankene, og en mer bærekraftig monetær allianse. Endelig kan det virke som nye virkemidler har kommet på plass. Nå gjelder det for den politiske ledelsen å bruke og sette disse ut i den virkelige verden. I verdens finanshovedstad London regner man med at hele 100.000 arbeidsplasser er forsvunnet fra næringen siden 2008. Næringen er nå i knestående, og vondere kan det bli. Kanskje er vi nå ved begynnelsen til slutten av bank krisen?

Personlig har jeg lenge forfektet at Hellas, gjennom å lease ut øyene sine over 100 år, eller stille disse som sikkerhet sikkert kunne bidra til en betydelig forbedring av gjeldssituasjonen og renteutgiftene. De siste ukene har dette endelig kommet til overflaten som en løsning som nå diskuteres.

Jeg sier som professor Arne Jon Isachsen sa om euro krisen for en stund siden - "Felles valuta krever felles vaner". Her er vi nok ved rotårsaken til selve problemet. Rent spøkefult så sier jeg om Hellas, Spania og Italia at de har en kultur som er "lettvints orientert", og at de er opptatt av 2 motto. 1) Let etter en snarvei, 2) Hvis du finner den, så ta den! Minste motstandsvei som dessverre så ofte særpreger landene lengst sør for alpene, har aldri og vil aldri være den beste veien til å bygge en bærekraftig nasjon.

Det blir spennende å følge utviklingen de neste månedene.

lørdag 26. mai 2012

MANGLENDE ØKONOMI FORSTÅELSE I E24

E24 har i den siste tiden kjørt ett oppslag om bensinpriser http://e24.no/kommentarer/spaltister/verdens-dyreste-land/20230993 og ett annet oppslag om taxipriser http://e24.no/bil/norske-drosjer-tar-blodpris-i-forhold-til-sverige-og-danmark/20228626 og sammenligner priser i Norge med andre land uten å ta hensyn til kjøpeparitetsprinsippet -purchasing power parity (PPP). Det er dårlig økonomijournalistikk med lav faglig kvalitet. Riktignok er skatt også en kompliserende faktor når man skal sammenligne kjøpekraft landene i mellom, men sammenligning av nominelle priser mellom land er uansett en helt håpløs sammenligning og vitner om dårlig økonomisk forståelse.

Riktignok nevner journalisten i den første artikkelen at han ikke har tatt hensyn til kjøpekraften, men det får være måte på til logiske feilslutninger. Bensinen i Norge er ganske billig dersom man tar hensyn til kjøpekraften. I Polen kan man kun fylle 2,1 l bensin på tanken for en timelønn, mens vi i Norge kan fylle på 13 liter for en timelønn. Mao - i Polen er bensinen mye dyrere for polakkene, enn bensinen er i Norge for nordmenn - http://bil.aftenposten.no/bil/... - godt at Aftenposten korrigerte dette. Journalisten peker videre på Mexico, Venezuela etc som eksempler på hvor billig pumpeprisen er. Han har helt utelatt det faktum at disse landene i tillegg driver sterk subsidiering av bensinen, det er en av grunnene til at pumpeprisen er så lav i disse landene. I tillegg så har disse landene lavere produksjonskostnader per fat enn det Norge har. Selvsagt så er pumpeprisen i Norge først og fremst knyttet til de offentlige avgiftene som utgjør hovedtyngden av prisen vi betaler, mens skattenivået i mange andre land er vesentlig lavere.

Tilsvarende argumentasjon kan benyttes i artikkelen om taxipriser også. Her har journalisten helt utelatt noen henvisning til kjøpekraft i det hele tatt. Virker som om vedkommende journalist er helt ukjent med PPP.

Kanskje på tide med et aldri så lite "sommer seminar" i makroøkonomi for E24 staben?

God økonomisk journalistikk er krevende, og ovenstående er jo god eksempler på hvorfor man heller bør lese Economist eller FT for å artikler med bedre faglig kvalitet.

søndag 23. oktober 2011

ETT KVANTESPRANG FOR ELEKTRISKE BILER?

Jeg har alltid vært svært skeptisk til utviklingen av elektriske biler. Det har vært sagt og lovet mye rundt å bedre teknologien og brukervennligheten. Først og fremst har begrensningene vært som følger;
 • Manglende rekkevidde
 • Lang ladetid
 • Batterilevetid, dyrt å bytte batteri
 • Produksjonen av batteriene har ikke vært miljøvennlig
 • Størrelse på karosseri, utforming, design
 • Produksjon av strøm, hvordan skal det bli miljøvennlig?
I dag var jeg tilfeldigvis innom en Tesla utstilling i Houston og fikk ta i øyesyn deres nye prototype http://www.teslamotors.com/models Model S. En fantastisk flott familiebil med stor plass til 4 personer med bagasje. Jeg ble imponert over følgende fakta;
 • Rekkevidde er ca 500 km med største batteripakke (selv med full varme/air condition, lys og musikk etc)
 • Normal ladetid ca 4 timer, med 1 time ladning kan du kjøre ca 100 km, kan hurtiglades på 45 minutter i nødstilfelle (anbefales at dette gjøres kun i begrenset grad)
 • Batteriet varer i minst 7 år, etter syv år reduseres kapasiteten noe, men du kan fortsette å bruke bilen som før. Dokumentasjonen er fremdeles noe usikker her.
 • Nesten helt vedlikeholdsfritt - det er jo ingen motor (bilverkstedene går magre tider i møte)!
 • Kostnaden for "full tank" er forsvinnende liten sammenlignet med bensin (i hvert fall sett med norske øyne).
 • Temperaturen i batterikjernen er konstant og uavhengig av utetemperatur, noe som er viktig for levetiden
 • Bilen kan stå parkert i mange dager uten av batteriet tappes nevneverdig
 • Batteripakken er ca 20 cm høy og er montert under bilen. Den dekker hele flaten  mellom de 4 hjulene. Ett lavt tyngdepunkt er som kjent veldig viktig for gode kjøreegenskaper
 • Prisen starter på 49.000 USD, og for den største batteripakken så får du bilen for ca 69.000 USD (prisen kommer sikkert til å falle med økende produksjon)
 • Ytelsen på batteriet tilsvarer en personbil med ca 350 hk. Akselerasjonen på el-bil er som kjent utrolig imponerende, og denne gjør 0-100 på imponerende 5,6 sekunder.
 • Toppfart er ca 130 miles/hour - tilsvarende nesten 200 km/t
 • Karosseriet er 100% aluminium og er like kollisjonssikker som en vanlig bil
Bilen gjennomgår for tiden testing i USA, og de regner med å være i produksjon i siste halvdel av 2012. Som konsument kan man nesten ikke be om mere enn det denne bilen har å by på. Jeg savnet ingen ting rent bilmessig - tror den kan sammenlignes med BMW 5 serie el. Bilen var rett og slett imponerende med en særdeles flott design i tillegg.

Det kan virke som det kun gjenstår en fundamental problemstilling. Hvordan sørge for at produksjon av strømmen blir miljøvennlig? I dag utgjør kull hovedkilden for produksjon av strøm, og ca 70% av verdens strømproduksjon kommer fra forbrenning av kull. Andelen er forventet å synke noe i årene som kommer, men den kommer neppe under 50% andel de neste 30 årene. Vi får håpe at teknologien gjør ytterligere kvantesprang slik at vi gjøre strømproduksjon fra kull så ren som mulig. Klarer vi det, så har vi løst ett av viktigste problemstillingene for å redusere utslipp av Co2!

Skal bli spennende å se hva norske myndigheter gjør med avgiftene for en slik bil. De fleste av oss vil nok bli veldig skuffet. Staten skal vel ha sitt her også, så vi kan nok ikke regne med noen betydelig reduksjon i avgiftene. Veldig synd selvsagt, men staten har blitt for "grisk" til å gi slipp på den inntektsstrømmen som bilismen gir. Våre politikere har begrunnet avgiftene med miljøhensyn, men det er selvfølgelig ett vikarierende argument. Den relle begrunnelsen er selvsagt fiskale behov, men det snakkes det lite om i den politiske debatten.

torsdag 30. september 2010

NESTE GENERASJONS FREMKOMSTMIDDEL

Utvikling av forsvarsmateriell har avstedkommet mange spennede produkter og innovative nyvinninger. Internett er jo ett glimrende eksempel på noe som har kommet befolkningen til gode.

Kanskje denne flyvende bilen er noe for våre soldater? Denne må jo gi god næring til andre og bedre sitater fra våre soldater enn de siste dagers ordveksling.
http://www.wired.com/dangerroom/2010/09/darpa-moves-a-step-closer-to-its-flying-humvee/

Skal bli spennende å se hvilke planer Europark har for å bygge om alle parkeringshusene når den sivile varianten kommer på markedet. Man kan jo f.eks. fly over bommen i begge retninger for å slippe å betale.

Lykke til og god tur!

mandag 29. mars 2010

”IMPERIAL OVERSTRETCH” – KAN USA HÅNDTERE GJELDEN?

USA har ført en ekspansiv finanspolitikk de siste årene, og den nasjonale utenriksgjelden er blitt på svimlende USD 12.668.457.000.000. Tallet er ufattelig stort og vanskelig for oss nordmenn å forstå, men den tilsvarer ca USD 42.000 per innbygger eller tilsvarende 90% av BNP i USA (http://www.usdebtclock.org/) . Utover gjelden så er det gjort beregninger som viser at det er så mye som USD 108.036.000.000.000 eller tilsvarende USD 350.000 per innbygger i form av finansielle byrder som enda ikke er finansiert.

Det er nå gått 1 uke siden Obama fikk igjennom helsereformen. Iflg. hans egne uttalelser så skal han nå ta fatt på oppgaven med å bringe nasjonaløkonomien tilbake på rett spor. I en rapport som i forrige uke ble publisert av Congressional Budget Office så vil den amerikanske stat utgjøre ca 25% av BNP i løpet av de neste 10 årene. Det er ett dramatisk skift i forhold til det som har vært ett normalt nivå på ca 18%. Problemet er nok kanskje ikke selve %andelen staten utgjør (selv om det nok ideologisk sett ikke er populært i USA), men snarere at det kun er 19% poeng av utgiftene som er finansiert gjennom de inntekter som staten får inn. Det er med andre ord ett overforbruk på mer enn 6% poeng som må finansieres gjennom lån. Underskuddet på årets budsjett (som slutter den 30 sept 2010) er beregnet til å  være 10% av BNP.  Analysen viser at Obamas nåværende politikk vil medføre at de årlige underskuddene vil variere mellom 10% og 5% av BNP. Rapporten viser at rentene vil utgjøre 4% av BNP mot ca 1% på dagens nivå. Denne utviklingen er ikke bærekraftig og kan medføre ett stort økonomisk uføre om det er vanskelig å komme seg ut av.  Egentlig så er det noen enkle grep, men svært upopulære grep som må til for å rette på situasjonen;
 • Kutt i offentlige utgifter (for eksempel Forsvaret)
 • Høyre skatter – både på inntekter og varer (for eksempel bensin og diesel)
 • Pensjonsregler (mindre pensjon og heving av pensjonsalder)
 • Etc.
Rapporten viser videre at Obama sin økonomiske politikk vil bidra til å stimulere etterspørselssiden i form av at disponibel inntekt øker i perioden (gjennom å øke utgiftene og redusere skattene). Dette medfører at konsumentene kjøper flere varer og tjenester. Usikkerheten er imidlertid knyttet til tilbudssiden som enten vil vokse eller skrumpe, men rapporten påpeker at det er sannsynlig at tilbudssiden vil bli redusert og at dette i hovedsak knyttes til tre sentrale forhold;
 • Mindre tilgjengelig nasjonal formue (bl.a. mindre offentlig og privat sparing grunnet budsjettunderskuddet)
 • Endringer i arbeidskraften (bl.a. som følge av økt nettoinntekt grunnet Obama pakkene som medfører at man kan jobbe mindre for å opprettholde samme levestandard)
 • Endringer i innovasjon og teknologisk utvikling (det er stor usikkerhet knyttet til hvordan Obamas politikk vil virke på innovasjonstakten)
Det er ingen enkel politisk situasjon for President Obama å håndtere, spesielt ikke hvis han ønsker gjenvalg. Jeg ser ingen annen utvei enn at Obama må gjennomføre noen svært upopulære valg for å økonomien på rett vei.  Alternativet er jo at USA gjør seg enda mer avhengig av Kina eller Saudi-Arabia. Neppe en hyggelig tanke for den jevne amerikaner.

Det er også interessant å ta ett historisk tilbakeblikk på tidligere imperier og hva som har forårsaket deres undergang. Boken - The Rise and Fall of the Great Powers – skrevet av Paul Kennedy (1987) er en klassisk bok som behandler dette temaet i ett mer historisk perspektiv. Ser man tilbake på ”The British Empire” så fikk vel det sitt endelikt grunnet den enorme gjeldsbyrden som UK opparbeidet seg til USA. Mao som var det USA som bestemte den videre skjebne for UK. Ett eksempel på "imperial overstretch" som gjorde at UK aldri kom tilbake på toppen. Dersom man setter dette inn i dagens situasjon så har nå USA passert middagshøyden og vil få mindre innflytelse i verden, det er det Kina som i økende grad vil gjøre. Kina kan de neste årene få ett jerngrep om USA gjennom at de vil kontrollere gjelden som USA har opparbeidet seg. USA har intet annet valg enn å være lydhør og ydmyk ovenfor den kinesiske dragen. Obama har fremdeles sjansen til å slippe unna dette scenarioet, men jeg tror dessverre ikke han den politiske kløkt eller mot som kreves for å ta grep om situasjonen. Kanskje har Obama skjønt at den jevne amerikaner ikke er villig til innrømme hvor alvorlig denne situasjonen er?

søndag 7. mars 2010

POPULISME – ELLER - GLENN BECK, ER HAN BRA FOR USA?

Det er en selsom opplevelse å se FOX News i USA, kanalen der hvor Glenn Beck får lov til å herje med dypet i den amerikanske folkesjelen. Han er visstnok mer populær enn Billy Graham - http://no.wikipedia.org/wiki/Billy_Graham - en av de virkelig store profilene i USA. Han er mer respektert enn paven og nesten like respektert som Nelson Mandela. Jeg har sett Glenn Beck på TV mange ganger nå, og har til og med lest hans siste bok – Common Sense, The case against an out of control government – som ikke var videre tunglest, men ga ett godt innblikk i hans eminente retorikk som rører med mange dype holdninger i USA. Ett eksempel på dette fra boken er som følger;


Would you apply for this job?

Be your own boss. Performance reviews conducted but then immediately shredded! Make mistakes and assign to the other people with no consequences. Hefty six-figure salaried position with annual increases automatically granted without regard to work performance. Medical benefits are top of the line and are publicly subsidized. Pension plan is extremely generous and has a very short vesting period. Work onsite 118-184 days a year and then work from home…. or not! Travel the world and attend elaborate cocktail parties, all for free. Regularly meet people who think you’re personally revolting and professionally inept but are forced to call you “sir” or “madam” out of sheer fear.

Dette er iflg han selv beskrivelsen av den jobben som medlemmer av kongressen eller senatet har. Kanskje til og med en retorikk som kan fungere for våre egne stortingspolitikere?

Han tilhører Mormonene i USA og er kontinuerlig på lufta med sine konspirasjonsteorier på FOX News. Han bruker ekstreme metoder i sin retorikk og anbefaler for eksempel at alle leser ”Mein Kampf” for å forberede seg på best mulig til helsereformen som Obama administrasjonen jobber med. Jeg klarer ikke helt å se sammenhengen her må jeg innrømme. Uansett så sier mange av hans uttalelser mer om det som nå rører seg i USA enn om Glenn Beck selv. Han blir av mange referert til som ”den nye Oprah”. Amerikanere benker seg i hopetall foran apparatet for å ta i mot hans mange fornærmelser og konspirasjonsteorier som blant annet gir næring til ”Tea Party” bevegelsen i USA.

Dersom du får sjansen så anbefaler jeg at du får med deg ett par av hans programmer så kan du foreta dine egne refleksjoner om hans teorier.